Медико-біологічний супровід хореографії

Майбутнє балету завжди лежить у трьох площинах: розвиток, передача досвіду та підготовка майбутніх артистів та педагогів класичного танцю. Хочемо затронути один з надважливих моментів класичної хореографічної освіти.

На сучасному етапі розвитку хореографії надактуальними є питання медико-біологічного супроводу хореографії, розробка методів підвищення працездатності танцівників, можливість адаптації та використання методичних розробок, що використовуються в сорті, для розвитку сталості, виворотності, та інших фізичних якостей артистів балету та учнів хореографічних навчальних закладів. Ускладнення класичного танцю, впровадження у сучасні балети складних висококоординаційних рухів потребують виховання універсального танцівника, здатного виконувати як класичні, так і сучасні постановки, що, в свою чергу, ставить підвищені вимоги до якості хореографічної освіти.

Не менш важливими є питання специфічного відновлення, профілактики травматизму, професійних захворювань та їх реабілітації у артистів балету та вихованців хореографічних шкіл та училищ.

Вже кілька років багато провідних спеціалістів по всьому світі, представників найбільших учбових закладів у галузі хореографічного мистецтва та спорту, науково-дослідницьких інститутів, театрів та студій працюють над вирішенням зазначених задач. Проводяться дослідження, практичні роботи, зустрічі та конференції у різних форматах.

Результатом кропіткої праці стали наступні, актуальні для сучасної хореографії положення.

  1. Класичний танець є специфічним видом рухової активності, що ставить особливі вимоги як до тих хто навчається, так і до викладачів. У зв’язку з цим, переважна більшість новітніх спортивних технологій удосконалення фізичних якостей, працездатності та кондицій є малоефективними, а часто й протипоказані вихованцям хореографічних шкіл, училищ, та артистам балету. Вихованці хореографічних училищ та артисти балету мають інші фізіологічні параметри норми та потребують особливого медико-біологічного супроводу, з урахуванням специфіки професійних навантажень, в рамках якого можуть та повинні адаптуватися сучасні технології удосконалення фізичних якостей та відновлення після отриманих навантажень.

До числа перспективних медико-біологічних технологій можна віднести міофасциальні кінезіологічні прийоми та техніки фізичної реабілітації. Додамо, що методи проведення фізичної реабілітації, на відміну від медичної, можуть бути досить легко опановані педагогами хореографічних закладів шляхом додаткової спеціалізації. Так, використання міофасциальних методів корекції тіла танцівника вже було показане на прикладі груп підготовчих відділень деяких провідних хореографічних училищ.

  1. Специфіка класичного танцю визначає специфіку відбору юних артистів балету, які у переважній більшості мають диспластичний тип конституції. Є сталий взаємозв’язок та взаємозумовленість хореографічних якостей або «балетної форми» (виворотність, под’єм, балетна шия, тощо) та диспластичного типу конституції. Цей тип конституції відображає крайній різновид норми, але при неадекватних навантаженнях, або при недостатніх фізичних кондиціях учня може провокувати низку професійних захворювань, аж до інвалідузуючих. Саме тому таким важливим є адекватний медико-біологічний супровід учнів хореографічних шкіл та училищ, в рамках якого слід своєчасно надавати індивідуальні рекомендації з удосконалення фізичних кондицій та відновленню після навантажень. При цьому відновлення повинно бути як щоденним, так і наприкінці навчального тижня. Особливу увагу слід приділяти індивідуальним рекомендаціям з планування відновлювальних заходів у канікулярний період. Такий супровід повинен проводитися у тісному контакті з педагогом класичного танцю цього учня.

Тож, вочевидь, без належного удосконалення вищої професійної хореографічної освіти вирішити вищезазначені задачі та рекомендації вкрай важко. Єдиний вихід – удосконалення підготовки хореографічних кадрів з залученням спеціалістів-медиків у якості консультантів, впровадження у навчальний процес магістерських програм та курсів підвищення кваліфікації, що включають питання медико-біологічного супроводу хореографії.